Verantwoorde kinderopvang

En nu jij! staat voor “Ik kan het voordoen, ik sta naast je en dan jij! Ik ben er voor jou.”

Goede kinderopvang is een plek waar jouw kind zich helemaal thuis voelt. Waar jouw zoon of dochter zichzelf mag zijn en de ruimte krijgt om te ontdekken en te leren. Bij alle ontwikkelingsfases vragen wij ons af: “Zou jij dit alleen kunnen? Probeer het maar, ik ben er!”

Kinderopvang En nu jij is een veilige plek waar je als kind jezelf mag zijn. Ieder kind heeft behoefte aan en recht op warmte, geborgenheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Dan komt een kind het beste tot zijn recht en kan het zich goed ontwikkelen.

Voor verantwoorde kinderopvang is meer nodig dan alleen ruimte en materiaal. Gekwalificeerde pedagogisch medewerkers met een warm hart die jouw kind écht zien en horen. Wij willen jouw kind zelfvertrouwen en eigenwaarde meegeven. Een goede basis voor een verdere schoolcarrière en persoonlijke groei.

In ons pedagogisch beleidsplan staat wat wij doen, waarom en hoe! Niet zomaar een beleid, maar een visie en werkwijze waar En nu jij volledig achter staat.  In ons pedagogisch beleid hebben wij onze visie verder uitgelegd aan de hand van de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen Walraven: het bieden van sociale emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en overdracht van waarden en normen. Vraag het pedagogisch beleid gerust op bij de directie.

Verantwoorde kinderopvang betekent een plek voor plezier en groei voor zowel kinderen als medewerkers. Er wordt gewerkt met de Gordon communicatiemethode waarin wederzijds respect ten aanzien van eigen behoefte en gevoelens en die van de ander als basis staat voor een goede communicatie.

In ons gedicht ‘mag ik meedoen?’ lees je wat voor ons verantwoorde kinderopvang betekent. Dit gedicht staat in ons boek “Inspirerend werken op de BSO”.

Mag ik meedoen?

Samen met jou wil ik spelen
Samen met jou ga ik delen
We doen workshops en activiteiten
We leren van onze kwaliteiten

Van jou kan ik leren
Anderen te respecteren
Samen gaan we dingen ontdekken
En spelen op verschillende plekken

Gezellig met elkaar
Niemand vinden wij raar
Samen spelen is fijn
Alleen moet ook mogelijk zijn

Na een dag van lol en gein
Vinden we rustig kleuren ook wel fijn
Nog even opruimen, niet vergeten
En dan gezellig samen eten!

Bij En nu jij is ieder kind uniek,
Lachen klinkt als muziek,
Ontwikkelen doe je zo,
Samen op het kinderdagverblijf en de BSO!!

Kijk mee met je kind

Nieuwsgierig hoe jouw kind de dag bij ons op het kinderdagverblijf beleeft? Dan kun je meekijken op je telefoon of computer. Via ons goed beveiligde camerasysteem zie je je kind spelen en kun je zien met hoeveel liefde, aandacht en plezier je zoon of dochter wordt begeleid en verzorgd. Een geruststellend en fijn gevoel. Alle afspraken en regels omtrent het meekijken staan beschreven in ons protocol en zullen wij tijdens het intakegesprek met jou als ouder doornemen.

Veiligheid en kwaliteit

Kinderopvang En nu jij voldoet aan de landelijke eisen die gesteld worden aan de kinderopvang. De GGD houdt hier namens de gemeente toezicht op en inspecteert jaarlijks. Aan de hand van de bevindingen wordt een inspectierapport opgesteld en geeft de inspecteur advies aan de gemeente.

Jaarlijks wordt intern een risico-inventarisatie uitgevoerd op gebied van gezondheid en veiligheid. Alle mogelijke scenario’s worden langsgelopen om eventuele risico’s in kaart te brengen en daar waar nodig wordt actie ondernomen om risico’s te beperken.
Naast het monitoren van gezondheid en veiligheid vinden wij de pedagogische kwaliteit minstens zo belangrijk. De kwaliteit van de interactie-vaardigheden van pedagogisch medewerkers staat hierbij centraal. Kinderopvang En nu jij zet in op een intensief inwerktraject, extra bijscholing in pedagogische trainingen en video interactie, die positief wordt ingezet t.a.v.  zelfreflectie en bewustwording van het eigen handelen. Onze pedagogisch medewerkers krijgen hierdoor beter zicht op hun eigen kwaliteiten en kunnen deze naast hun persoonlijke groei inzetten ter ontwikkelingsstimulering van onze kinderen.

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Hiervoor is er een oudercommissie, zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven over diverse onderwerpen binnen Kinderopvang En nu jij! Het reglement oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken waarbinnen de medezeggenschap bij Kinderopvang En nu jij uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld het uit te voeren beleid.

De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van Kinderopvang En nu jij zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

Interesse in het bijwonen van een overleg? Dan horen wij dit graag.

 

Gezond leren eten

Gezond leren eten is een belangrijke basis. Het heeft een positieve invloed op gedrag en ontwikkeling. Daarom werken wij bij kinderopvang ‘En nu jij!’ aan deze belangrijke gezonde basis. Dagelijks serveren wij een warme lunch van Madaga aan de kinderen. Samen gaan we op een échte Smaaksafari!

Kidsproof gerechten: handig voor baby’s en peuters die druk bezig zijn met groeien!
Kinderen zijn geen mini-volwassenen. Ze ervaren smaken en structuren heel anders. Daarnaast hebben andere behoeften. Daarom serveren wij kwalitatieve peuterproof maaltijden van Madaga waar kleintjes hun vingers bij aflikken. De maaltijden zijn hartstikke vers, vol smaak en liefde en niks anders: geen onnodige toevoegingen, smaak- en kleurstoffen, conserveermiddelen en zout. Madaga verwerkt zoveel mogelijk essentiële voedingsstoffen in de gerechten, bovendien bevatten minimaal één portie groente. Zo weet je zeker dat ze de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Heeft jouw kindje een allergie of speciale eetwensen? Ook daar zorgen wij voor!

Het kinderdagverblijf, de ideale plek voor een Smaakavontuur!
Kleintjes meenemen op een smaakavontuur is niet altijd even makkelijk. Nieuwe smaken zijn best wel even wennen. Het kan wel 10 tot 15 keer duren voordat ze een nieuwe smaak leren waarderen. Wat blijkt, samen met vriendjes aan tafel gaat ontdekken een stuk makkelijker. En daar maken wij maar al te graag gebruik van. Wij maken van het smaakavontuur een feest – we dekken samen de tafel, zingen voor de maaltijd en lezen verhalen over onze groenteheld. Zo gaat dat boontje of de kleurrijke ratatouille er zeker in. En gaat jouw kleintje al met een portie groente op naar huis!

Meer weten over Madaga als leverancier van onze maaltijden?
Op hun website www.madaga.nl vertellen je ze er meer over!

Bekijk hier de video over Madaga

Wil je vrijblijvend komen kijken?

Vraag een rondleiding aan

Ben je ook enthousiast?

Schrijf je kind in