Skip to main content

Algemene Privacy- en cookieverklaring

Per 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Doel van de wetgeving is strengere bescherming van persoonsgegevens, duidelijke informatie welke gegevens verzameld en verwerkt worden, wie er toegang toe heeft en beveiliging van die gegevens. In dit document zal hier verdere uitleg over gegeven worden. Kinderopvang En nu jij B.V. verzamelt verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om je te helpen binnen En nu jij een opvangplaats voor jouw/ jullie kind(eren) te bieden.

Bij het verlenen van onze diensten en als je gebruik maakt van de website van En nu jij en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je  gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer, tablet of telefoon achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken.

Hieronder kan je lezen welke gegevens En nu jij kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kan je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze websites en onze dienstverlening: het geldt dus voor bezoekers van onze websites, maar bijvoorbeeld ook als je een vraag stelt via een contact formulier, een e-mail stuurt of je kind inschrijft.

Privacyverklaring

Contactgegevens
De website www.kinderopvangennujij.nl en de eventuele persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door En nu jij!!! Directie Ellen Bout.

Adres: En nu jij, Tjalk 9, 7944 RP Meppel en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75111209

Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy-en cookieverklaring kan je altijd contact opnemen via info@kinderopvangennujij.nl

Persoonsgegevens: Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u gebruik maakt van de website van En nu jij en andere producten en/of diensten, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je kan op de volgende manieren je gegevens bij ons achter laten:

 • Als je contact opneemt met ons contactadres – per e-mail, contactformulier, telefoon, facebook of twitter – dan slaan we je  contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van de vraag of mededeling.
 • Om je kind(eren) een opvangplaats te kunnen bieden, vul je een inschrijfformulier in. Hierbij moet je een aantal Persoonsgegevens invullen zoals naam, adres, geboortedatum etc. Ook is het mogelijk dat je een inschrijfformulier verstuurt via post of per email.

Wat doen we met uw gegevens? Doeleinden en Grondslagen
Ellen Bout, eigenaar,  heeft toegang tot de persoonsgegevens.

Nadat je een inschrijfformulier hebt ingevuld wordt automatisch een dossier aangemaakt, dit is nodig om een overeenkomst op te maken.

En nu jij bewaart en verwerkt de gegevens met de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact
 • Het beantwoorden van alle vragen
 • Het leveren van de diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het toezenden van informatie over de producten en diensten die je van ons hebt afgenomen.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het samenstellen en toesturen van nieuwsbrieven,

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die we met elkaar hebben, vanuit gerechtvaardigde belangen of na toestemming.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening
 • Beschermingen van de financiële belangen
 • Verbetering van dienstverlening
 • Uitvoering geven aan bestaande klantrelaties

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Foto’s
Voor het plaatsen van foto’s is nadrukkelijk en vrijwillige toestemming gevraagd van degene die op de foto staan. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden.

Protocol Meldplicht Datalekken
Er is een protocol “protocol meldplicht datalekken” opgesteld. Datalekken kunnen ontstaan door verlies/ diefstal laptops/ usbsticks/ dossiers/ inbraak, virus, hacks etc.

Indien hierdoor mogelijke persoonsgegevens verdwenen zijn wordt dit als datalek beschouwd en moet dit z.s.m. gemeld worden bij En nu jij. Afhankelijk van de aard zal dan binnen 72 uur melding gemaakt moeten worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze protocol Meldplicht Datalekken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
En nu jij zal uw gegevens bewaren voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen. Je kan altijd een verzoek indienen om de persoonsgegevens te verwijderen. Het uitgangspunt is dat En nu jij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.
Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van En nu jij zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
We vinden het belangrijk dat de persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. En nu jij streeft ernaar de gegevens beveiligd op te slaan en gevoelige informatie versleuteld te verzenden.

Inzicht in uw gegevens?
Je kan altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die En nu jij over je heeft. Je kan En nu jij ook vragen om de gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring
En nu jij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd. Deze verklaring is voor het laatste aangepast op 19-07-2019.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Gebruik van cookies
Kinderopvangennujij.nl  maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor je onthouden en informatie over je bezoek bijhouden. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Cookies die wij gebruiken
Kinderopvangennujij.nl gebruikt cookies met als doel om de website gebruiksvriendelijker te maken bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en inzicht te verkrijgen in onze campagneprestatie. Lees meer hierover onder “Google Analytics”. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.