Baby- en kindergebaren

Positieve invloed op de taal- en spraakontwikkeling op zowel op jonge als oudere leeftijd.

Op het kinderdagverblijf van En nu jij werken wij met de baby- en kindergebaren. Hiermee wordt de periode van niet praten naar wel praten overbrugt en zal gesproken taal extra ondersteunt worden. De gebaren die wij gebruiken komen uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Wanneer we gesproken taal ondersteunen met gebaren geven we het kind een stem in een periode dat het nog niet kan spreken maar wel begrijpt wat er gezegd wordt. De gebaren zorgt hierin voor een optimale communicatie tussen kinderen en verzorgers.

Vanaf 6 maanden oud kunnen baby’s al betekenis geven aan de taal die ze horen. Rond deze tijd kunnen ze ook gerichte bewegingen en gebaren maken met hun handen en daarmee duidelijk maken wat ze willen. Het kind wil graag met jou delen wat haar opvalt en waar ze behoefte aan heeft. Met de baby en kindergebaren kan de baby jou dit vertellen, ook als het nog niet kan praten. Je geeft het kind manieren om over nog veel meer te communiceren, lang voordat een baby kan praten. Een kind al pratend gebaren leren, waardoor het de taalontwikkeling stimuleert. Hoe mooi is dat!

Er zitten veel voordelen aan het gebruiken van baby- en kindergebaren:

  • Een kind kan uit zichzelf iets vertellen, wat zorgt voor inzicht in de interesses van het kind.
  • Het taalverwervingsproces wordt veel eerder gestimuleerd waardoor kinderen eerder gaan praten en een grotere woordenschat hebben.
  • Een kind kan het initiatief nemen om een gesprek te starten.
  • Gebaren zorgen voor een neutrale basis bij meertaligheid.
  • Er is minder frustratie, omdat het kind kan aangeven wat het wil.
  • Het vergroot het zelfbeeld

Gebaren verhoogt de aandacht voor elkaar in elk contact.

En nu jij is aangesloten bij Gebarenstem, opgericht door Lissa Zeviar, die zelf opgevoed is door dove ouders. Voor meer informatie www.gebarenstem.nl

 

Wil je vrijblijvend komen kijken?

Vraag een rondleiding aan

Ben je ook enthousiast?

Schrijf je kind in